Type to search

ข่าวทั่วทิศ

กองบัญชาการกองทัพไทย เร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้งที่จังหวัดเชียงใหม่เร่งด่วน

Share

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำจิตอาสาพระราชทานหน่วยงาน ตรวจความพร้อมและปล่อยยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทยในการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้…ได้รับความร่วมมือจาก หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ร่วมบูรณาการตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะ จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ประกอบด้วย รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ,รถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น รถขุดตัก ,รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถสัมภาระ และรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยมี…นายอำเภอดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ สนามฟุตบอล สนภ.3 นทพ. อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  16 ม.ค.63   โดยหลายหน่วยงานร่วมประชุมพิจารณาแผนงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  บก.ทท.(นทพ.)  โดย พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมประชุม พิจารณาแผนงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี…นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่