Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

กำนันเด่น คนดังเมืองวีรชนคนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ควักงบส่วนตัวสู้ภัย ไวรัส โควิด –19 ช่วยลูกบ้านให้ปลอดภัย

Share

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ กำนันตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยครอบครัว ชัยกล้าหาญ   สจ.พุทธิพร ฉัตรบริรักษ์ พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่จำศีล นำหน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นเองด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน จำนวน 5,000 ชิ้นพร้อม เจล แอลกอฮอล์ นำมาแจกพี่น้องประชาชนในตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ถึงบ้านทุกครัวเรือน ทุกๆคนทั้ง 8 หมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด -19  ให้พี่น้องประชาชนในตำบลในหมู่บ้านปลอดภัย