Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

ขอขอบพระคุณ…

Share

ตระกูลวงษ์เพชร และตระกูลอ่ำตระกูล (เจ้าภาพ ) ต้องกราบขอบพระคุณ ท่านพ่อเมืองอ่างทองนายเรวัต ประสงค์ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย นางสาวเพ็ญชิสา หงส์อุปถัมภ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส. อ่างทอง นายอำเภอไชโย นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอป่าโมก ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มิได้เอ่ยนามได้ทั้งหมด และพี่น้องชาวตำบลโผงเผงทุกๆท่าน ที่เสียสละมาร่วมงานบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญ ในการอุปสมบท นายพงศกร อ่ำตระกูล (เฟิร์ส) ณ พัทธสีมาวัดพิจารณ์โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทองในครั้งนี้เมื่อวันที่ 22 – 23 ธ.ค. 62  เป็นที่เรียบร้อยดีทุกประการ

คุณชวดกิมซอ วงษ์เพชร คุณปู่วิชัย คุณย่านงเยาว์ อ่ำตระกูล คุณพ่อทรงพล คุณแม่นงลักษณ์ อ่ำตระกูล
คุณพ่อทรงพล คุรแม่นงลักษณ์ อ่ำตระกูล
พระธรรมปัญญาบดี หลวงพ่อเจ้าคุณพีร์ (สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิมยาลัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นอุปัชฌาย์ ณ อุดบสถวัดพิจารณ์โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ครอบครัววงษ์เพชร ครอบครัว อ่ำตระกูล พร้อมด้วยญาติมิตร ผู้ที่เคารพนับถือร่วมอนุโมทนาบุญอย่างพร้อมเพรียง
คุณปู่วิชัย คุณย่านงเยาว์ อ่ำตระกูล คุณพ่อทรงพล คุณแม่นงลักษณ์ อ่ำตระกูล
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติร่วมอนุโมทนาบุญกับพ่อนาค พงศกร อ่ำตระกูล (เฟิร์ส) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติร่วมงาน และอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62
นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย
นางสาวเพ็ญชิสา หงสือุปถัมภ์ชัย อดีต ส.ส.อ่างทอง พรรคเพื่อไทย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62
ว่าที่ ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62