Type to search

ศาสนา

ขอเชิญชวนร่วมบุญ กดพิมพ์สร้างพระ สร้างโบสถ์ ณ.วัดไผ่หมูขวิด ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

Share

ขอเชิญร่วมสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจภาคี โดยสร้างบรรจุจำนวน 84,000 องค์ ใช้บล็อกดพิมพ์จำนวน  30 บล็อก ราคาจัดสร้างบล็อคละ 1,200 บาท

สร้างเพื่อเป็นวัตถุมงคลในงานพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตของวัดไผ่หมูขวิดจำนวน 10 พิมพ์จำนวน 50,000 องค์

พิธีบวงสรวง ครั้งแรกยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 10 แรม 8 ค่ำ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดการจัดพิมพ์พระ (กดพิมพ์) และรายละเอียดการจัดงานพิธีต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พระอภิรักษ์ ธัมปาโร เจ้าอาวาสวัดไผ่หมูขวิด ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร 089 2041 468

ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเศษชัยชาญ บัญชีเลขที่ 138- 0-01555 -3

Trending & Hot