Type to search

ข่าวท้องถิ่น

โฮมสเตย์เด่นบ้านบางเสด็จรับการประเมิน

Share

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาววริชญา ชะอุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโฮมเสตย์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อันประกอบด้วยตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างทอง เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง) ณ บ้านโฮมสเตย์บ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ซึ่งคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จและถ่ายภาพร่วมกันก่อนลงพื้นที่ตรวจประเมินต่อไป

ในการตรวจประเมินครั้งนี้มีนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก นายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ นายนาวี สุปันนี ผู้ให๋บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ นายไพโรจน์ ชูจันทร์ ประธานและคณะกรรมการโฮมเสตย์บ้านบางเสด็จร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง