Type to search

ข่าวทั่วทิศ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ศึกษาดูงานที่จังหวัดอ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง      นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สอง พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ นายประสาน ตันประเสริฐ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตนน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ พลตำรวจโท มนตรี โปตระนันทน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ นายธีรวัฒน์ อ่ำเงิน เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานที่จังหวัดอ่างทอง 

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานของกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติไวรัส โควิด – 19 ซึ่งมีผลกระทบด้านแรงงาน และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับปัญหาจากการว่างงาน อีกทั้งการพัฒนาอาชีพใหม่ และเมื่อเวลา 11.00 น พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน ) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง โดยมีนายประสาน สิปานี ประธานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน ) พร้อมด้วยผู้บริหาร ฯสหภาพแรงงานของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในในช่วงวิกฤติ ไวรัส โควิด – 19 โดยการปฏิบัติตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ณ ห้องประชุมของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป ณ  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองต่อไป