Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

คณะที่ปรึกษา ผบช.ภ.1 ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการภาค 1

Share

โดยมีพ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, พ.ต.อ. ภัทรภัทร นุชยวง ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ ,พ.ต.ทวินัย ตรีราภี รอง ผกก.ป.สภ.วิเศษชัยชาญ,นายธนัต วีรเวทสกุล ประธาน กต.ตร.สภ.วิเศษชัยชาญ/ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.อ่างทองร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการฯภาค 1 พร้อมทั้งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการบริหารงานของ กต.ตร.สภ.วิเศษชัยชาญจ.อ่างทอง ตามนโยบายของผู้บัญชาการฯ ภาค 1 พล.ต.ทอำพล บัวรับพร ที่ต้องการให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอีกทั้งนำผลสรุปจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาใช้ในการประเมินนโยบายในปัจจุบันเพื่อไปกำหนดทิศทางการบริหารงานในอนาคตและครั้งนี้ได้เลือกสภ.วิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองเป็นสถานที่รับการตรวจเยี่ยม

คณะที่ปรึกษา ผบช.ภ. 1 ตรวจเยี่ยมภายใน ห้องปฏิบัติการสอบสวน ห้องขัง ห้องน้ำฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างอาชึพเสริม สร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร นำไปทำเป็นอาชีพได้ การปลูกต้นมะพร้าวแคระ
คณะที่ปรึกษา ผบช.ภ. 1 ลงเยี่ยมและตรวจด่านของเจ้าหน้าที่ สภ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในพื้นที่

พ.ต.อ. มงคล ภูวประภาชาติ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง นำคณะที่ปรึกษา ผบช.ภ. 1 เยี่ยมชมโบราณสถานของวัดเขียน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง