Type to search

ศาสนา

คณะสงฆ์สามเณรวัดท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับชาวบ้านในชุมชน

Share

 บ้าน วัด โรงเรียน   (บวร) ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดใด การร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ ขอเพียงมีความรักความ สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็จะทำให้เรานั้นก้าวผ่านปัญหาไปได้ด้วยกัน
คณะสงฆ์ และสามเณร ของวัดท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหา ทำด้วยใจ ก็สุขใจ ทางวัดท่าช้าง โดยพระอาจารย์ สมชาย นิลหิรัญ เจ้าอาวาส ได้จัดหาผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ขอเป็นส่วนหนึ่งทำสังคมไทย และขออนุโมทนากับ หน่วยงานของ กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ และผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ผลิต (ตัดเย็บ) หน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่ และคนที่ยังไม่มี นำไปสวมใส่ป้องกัน เชื้อไวรัส โควิด – 19 ต่อไป