Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ครูภาษาไทยดีเด่น

Share

นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) พร้อมด้วยนางรุจิเรศ รักซ้อน เข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2562จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1ณ โรงแรมอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562