Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก “ระหว่างวันที่ 13 – 22 มี.ค. 63

Share

   นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563” นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จัดงานครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปี

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะการแสดงแสงเสียงประกอบสื่อผสม มีเนื้อหา เทคนิค และวิธีการนำเสนอ การดำเนินเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม การแสดงของช้างแสนรู้ที่ไม่ควรพลาด รวมถึง ถนนกินเส้น ถนนคนเดิน ลานวัฒนธรรม งานกาชาด และอื่นๆ ที่น่าสนใจ เชื่อว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก

สำหรับการแสดงแสงเสียง จะทำการแสดง วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 19.30-20.30 น. วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 19.00-20.00 น. และ 20.30-21.30 น. ราคาบัตรเข้าชม นักเรียน 50 บาท 100 บาทสำหรับประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนทั่วไปราคา 200 บาท และ VIP 500 บาท

ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแสงเสียงได้ที่ ปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035 335 244