Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Share

จังหวัดอ่างทอง พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยมี นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายไพบูล์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศบาลตำบลรำมะสัก นางรัตนี ปกป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทำให้จังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตาทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการ ช่วยกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดอ่างทอง และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ต่อไป บริเวณวัดโพธิ์เอน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง