Type to search

กีฬา

ชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนนักกีฬาทุกๆท่าน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา วู้ดบอลกระชับมิตรเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “อ่างทองกระชับมิตร” ครั้งที่ 1

Share

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอ่างทอง ร.ร. วิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” (สวนป่าตันติ) ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.จังหวัดอ่างทอง/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี พ.ต.ไชยะ สุนทรสุข ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน นายสวัสดิ์ เมฆพยัพ นายจำรัส ศรีเมือง รองประธาน นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อoรับ

พร้อมชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง

ประเภท @ บุคคลชาย – หญิง อายุ60 ปีขึ้นไป @ บุคคลทั่วไป ชาย – หญิง ไม่จำกัดอายุ @ รับจำนวน 250 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าสมัครคนละ 200 บาท จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 020170664991 ธนาคาร ธกส.สาขาวิเศษชัยชาญ คุณพรรณี โสมนัส (โทร 0865234074) สมัครทางไลน์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ พท.ไชยะ สุนทรสุข 081 4071346 ผอ.จำรัส ศรีเมือง 096 0704310 หรือ อ.สวัสดิ์ เมฆพยัพ 081 4574032 มีอาหารเช้า อาหารกลางวัน เครื่องดื่มฟรี ตลอดการแข่งขัน

@รางวัลชนะเลิศบุคคลชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ 1,200 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท อันดับ 5 เงินรางวัล 400 บาท อันดับ 6 ถึง 10 เงินรางวัล 200 บาท

@รางวัลชนะเลิศบุคคลหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

 รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

อันดับ 4 เงินรางวัล 400 บาท อันดับ 5 ถึง 8  รางวัล 200 บาท

@ ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย – หญิง ไม่จำกัดอายุ

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลอันดับ 4 เงินรางวัล 400 บาท

อันดับ 5 ถึง 6  เงินรางวัล 200 บาท

(หมายเหตุ) รางวัลเก็จอินวันตามที่ชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอ่างทองกำหนด ใช้กติกาแบบสากลทั่วไป