Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ชาวตำบลโรงช้าง อ.ป่าโมก หวั่นวิตกถนนทรุดพังทลาย หน่วยงานชลประทานฯรับเรื่องซ่อมแซม ธ.ค.63 นี้

Share

   เมื่อวันนี้ที่ 4 พ.ย. 63 ได้มีพี่น้องในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง แจ้งกับทีมงานข่าวสดเอกราชนิวส์ ว่าถนนเส้นเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตามภาพ) ภาพที่เห็นมีรอยแตกและพังทลาย การทรุดตัวดิน ผิวของถนนบางส่วนเสียหาย ทำให้พี่น้องและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเกิดความหวาดกลัวและโดยเฉพาะชาวบ้านจำนวนมากที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือถนนจะเกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ เมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโชเชียลและต้องขอขอบคุณ ท่านพ่อเมืองนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ซึ่งท่านได้รับทราบข่าว ท่านได้กรุณาติดตามงานไปทางหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสอบถามและเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อมิให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน

   # ในวันนี้ ที่ 5 พ.ย. 63 เมื่อเวลา 09.00 น นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วย ท้องถิ่นได้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.โรงช้าง และผู้นำชุมชน ของตำบลโรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทองได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน วางกรวย ขึงเชือก กั้นแผงเหล็ก เพื่อเป็นการเตือนให้ระมัดระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนชำรุด  ทางหน่วยงานโครงการชลประทานมหาราช ก็ได้แจ้งว่า ทางโครงการชลประทานมหาราช ได้จัดทำแผนโครงการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 นี้ เพราะในช่วงนี้ในคลองส่งน้ำ ซึ่งมีน้ำจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ทางทีมงานข่าวสดเอกราชนิวส์ สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงาน ที่กรุณาชี้แจงพร้อมทั้งรับเรื่องจะดำเนินงานการซ่อมแซมถนนที่พังทลายดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ และมีความหวังต่อไป