Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

Share

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ นำผ้าพระกฐินมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร โดยมีพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม ราชวิหาร เป็นองค์ครอง โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร ถวายอดิเรกในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 18.19 น. ในการนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมรับ-ส่งเสด็จ ทั้งนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าว