Type to search

ข่าวภูมิภาค

ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิดให้การต้อนรับพ่อเมืองอ่างทองคนใหม่

Share

เช้าวันนี้..เมื่อเวลา 09.09 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณีและภริยา นางปิติมา รักพานิชมณี ได้กราบลาพระร่วงโรจนฤทธิ์ (องค์จำลอง)ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐมและได้เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะออกเดินทางมา เพื่อรับตำแหน่งเป็นพ่อเมืองจังหวัดอ่างทองคนต่อไป ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นี้ และเมื่อเวลา 12.00 น ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด โดยฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต ส.ส.จังหวัดอ่างทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศบาลตำบลรำมะสัก ให้การต้อนรับ

ส่วนกำหนดการของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง และแม่นางเมล กราบสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองทอง (ศาลากลางหลังเก่า) และเข้ากราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดอ่างทอง

เวลา 10.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการ และสักการะศาลพระภูมิประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปกราบนมัสการพระเถระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอ่างทอง โดยวัดอันดับแรกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคนใหม่ โดยเลือกชื่อวัดเพื่อเป็นสิริมงคลคือวัด “ชัยมงคล” โดยเข้ากราบนมัสการพระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นอันดับแรก และตามไปด้วยวัดอ่างทองวรวิหาร , วัดต้นสน , วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก , และวัดไชโยวรวิหาร

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง และแม่นางเมล
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง และแม่นางเมล
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง และแม่นางเมล
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กราบสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองทอง (ศาลากลางหลังเก่า)
และเข้ากราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดอ่างทอง
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

นายสาทร คชวงษ์ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองคนใหม่