Type to search

ข่าวทั่วทิศ

นพ.สสจ.อ่างทอง มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร โรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตรธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ พบปะ  พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน กับทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของโรงพยาบาลอ่างทอง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพทย์ประภาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ผอ.สุวัตร งามภูพันธ์ชั้น 5 ของโรงพยาบาลอ่างทอง

Trending & Hot