Type to search

ข่าวทั่วทิศ

นักศึกษาอาชีวะเกษตรสตูลไอเดียสมองบรรเจิด!!! คิดค้นแอพพลิเคชั่นสั่งการ ฟาร์มสุขบ็อกซ์ กล่องควบคุมอัจฉริยะ รดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือ อยู่ไกลถึงเชียงใหม่ ก็สั่งได้

Share

สำหรับแนวคิดนี้มีผู้ดูแลและร่วมกันทำครูที่ปรึกษา นายนาทชัย เถื่อนทิม และนางสาว  และ1.นายอดิลัน สันเกาะ นักศึกษาชั้นปวส.สาขาพืชศาสตร์ 2.นายนัสรี แซะอาหลี นักศึกษาชั้นปวส.สาขาพืชศาสตร์  3.นางสาวสุทธิตา ทุมมาลี นักศึกษาชั้นปวช.1 สาขาผลิตสัตว์น้ำ 4 นางสาวนัทมน พันทา นักศึกษาชั้นปวช.1 สาขาผลิตสัตว์น้ำ 5 .นายพีรากร เวชสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาช่างกลเกษตร 6.นายภูวนาท บินหมาน นักศึกษาชั้นปวช.3  สาขาช่างกลเกษตร

เรียนเพื่อรู้เพื่อนำไปใช้กับชีวิตที่เป็นจริง

เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ความเจริญของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบทบาทมากยิ่งขึ้น นับวันการสั่งการด้วยกลสมองทีทันสมัย พบว่า ในโลกยุค 4.0 นี้มีหลายๆอย่างที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับภายในงาน ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 41  ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคมนี้ โดยมีเหล่าบรรดานักศึกษาต่างๆหลายอาชีวะมาร่วมงานต่างนำผลงานมาโชว์ในครั้งนี้  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสตูล  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ์จาก ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานอีกด้วย

โดยไอเดียสุดบรรเจิด ภายในงานต้องตะลึงและพบว่า ความคิดสมองสุดยอดของ นายอดิลัน สันเกาะ นักศึกษาชั้นปวช.สาขาพืชศาตร์  นักศึกษา ผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิฐ  ชิ้นนี้ชื่อว่า  แอพพลิเคชั่น ว่า  ฟาร์มสุขบ็อกซ์ กล่องควบคุมอัจฉริยะ   ที่เป็นใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านมือถือ เพื่อสั่งการ ในชีวิตประจำวันเช่นการเปิดไฟเปิดประตูบ้านตนจึงหันมาดัดแปลง  เป็นแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ ในการทำระบบทางการเกษตรเช่นการลดน้ำต้นไม้  สั่งการให้อาหารปลา   ซึ่งสามารถทำได้

โดยสิ่งประดิฐชิ้นนี้ ยังสามารถวัดอุณหภูมิของดิน  และสั่งการให้รดน้ำได้โดยอัตโนมัติใช้ได้ทั้งระบบควบคุมด้วยมือหรือผ่านทางมือถือ  สำหรับแหล่งพลังงานใช้ได้ทั้งไฟฟ้าหรือแผงโซล่าเซลล์  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็สามารถสั่งการรดน้ำต้นไม้ ที่บ้านได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ เช่นไปธุระทำงานที่เชียงใหม่ ก็สั่งการผ่านมือถือลดน้ำต้นไม้ทางจังหวัดสตูลได้