Type to search

การเมือง

นายกบ้านนอกชายขอบจังหวัดอยุธยา นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายก อบต.บ้านใหม่

Share

พูดถึงกลไกห่วงโซ่อำนาจของนักการเมือง อย่างน่าฟัง

“กลไกอำนาจ”
ถ้าคุณเป็นประชาชนธรรมดา คุณจะทำได้เฉพาะเรื่องของตัวเองแต่เสนอนโยบายหรือแผนงานอะไรที่เป็นประโยชน์และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมและประชาชนจริงๆนั้นคุณทำไม่ได้เพราะราชการเขาจะมีทั้งรับฟัง แต่ไม่รับทำหรือปฏิบัติก็ได้ และยังมีทั้งไม่รับฟังและไม่มีโอกาสที่จะได้ทำ
แต่ถ้าคุณเป็นนักการเมืองต่อให้คุณมาจากคนธรรมดาๆไม่จำเป็นต้องจบจากจุฬาฯ ธรรมศาสตร์หรือสถาบันมีชื่อเสียง คุณก็จะมีเสียงดังขึ้นมาทันทีอีกระดับหนึ่ง
นักการเมืองมีหลายระดับชั้น ถ้าคุณเป็นนายก อบต.หรือนายกเทศบาลฯ คุณสั่งข้าราชการระดับปลัด อบต. ปลัดเทศบาลลงมาได้และคุณยังสมารถกำหนดนโยบายแผนงานตามความคิดของคุณได้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนเล็กๆ ดังนั้นถ้าอยากให้ชุมชนหมู่บ้านตำบลคุณมีความเจริญก็ต้องเป็น นายก อบต.หรือนายกเทศมนตรีฯถ้าคุณเป็นสจ. นายก อบจ. ในจังหวัดคุณได้ ก็สามารถขยายขอบเขตสร้างความเจริญในจังหวัดได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการแต่ก็ยังติดว่าคุณสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและระบบราชการปกติไม่ได้นะ เขาไม่ทำตามคุณแต่ทำงานร่วมกันได้กลไกนี้เป็นรัฐซ้อนรัฐ คุณสั่งได้เฉพาะปลัด อบจ.และข้าราชการ อบจ. แต่ความเป็นนายก อบจ. ข้าราชการก็เกรงใจคุณเหมือนกันนะ
ถ้าคุณเป็นส.ส. คุณก็ดูได้เฉพาะเขตใครเขตมันก็มีเสียงดังมากขึ้นมาอีกนิดเพราะส.ส.จะมีพรรคมีสังกัด ข้าราชการเริ่มกลัว หรือเกรงใจ ความจริงคือส.ส. ทำอะไรได้ไม่มากนักถ้าไม่ได้อยู่พรรครัฐบาลที่กำหนดนโยบายหรือพรรคคุมกระทรวงสำคัญๆเช่นมหาดไทย แต่ถ้าคุณเป็นรมต. หรือเป็นนายก รมต. ข้าราชการในจังหวัดหรือทั้งหมดทุกระดับกลัวคุณแน่. ตามแต่ว่าคุณจะเป็นอะไรในระบบห่วงโซ่ของอำนาจ คุณสามารถกำหนดนโยบายได้และสั่งการได้ เปลี่ยนแปลงได้ สร้างความเจริญหรือความฉิบหายได้เต็มที่ ย้ายข้าราชการได้ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงฯ อธิบดีฯ ผู้ว่าฯ ลงมาตามลำดับ เรียกมาตำหนิติติง สั่งการได้หมด

กลไกห่วงโซ่ของอำนาจเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าคุณคิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ในระดับชั้นต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคุณต้องเป็น “นักการเมือง”

Next Up

Trending & Hot