Type to search

ข่าวท้องถิ่น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

Share

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ และเยี่ยมชมพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยในการนี้นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก นายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จพร้อมผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอป่าโมก จนทฯพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก คณะกรรมการศูนย์ตุ๊กตาชาววัง และพนักงาน อบต บางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับ

แม่เพลง-พ่อเพลง ร้องเพลงพื้นบ้านประวัติของศูนย์ตุ๊กตาชาววังให้นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง รับฟัง