Type to search

ข่าวทั่วทิศ

นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจัดโครงการ“อำเภอคุณธรรม”เชิญชวนข้าราชการปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

Share

เมื่อเวลา เวลา 09.00 น ของวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อุบาสกอุบาสิกา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอีเซ เข้าร่วม โครงการ อำเภอคุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครองที่มุ่ง ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาวัดป่าน้อยดงเมือง ตำบลอีเซ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงธรรม การเจริญจิตภาวนา การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน