Type to search

มุมสุขภาพ

น้ำทุกหยดมีค่า เมื่อภัยแล้งมาเยือน

Share

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีแนวคิดเสนอแนะให้กับทุกๆหน่วยงาน หรือเกษตรกรก็ดี ถ้ารู้จักบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแบบอย่างศาสตรพระราชา อยู่อย่างพิเพียง วันนี้ที่ 1 พ.ย. 62เวลา 17.00 น เป็นประธานในการปลูกข้าว (ปักดำ) ข้าวหอมประทุมในแปลงนาสาธิตบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน 6 ไร่โดยปลอดสารเคมี และใช้น้ำจากการบำบัดของโรงพยาบาลแล้วกลับมาใช้ใหม่โดยนำกลับมาปลูกข้าวในแปลงนา โดยมีนายแพทย์ องอาจ จันทร์จรัสสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญร่วมกันปลูกข้าวใว้กินเอง โดยนายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน ผอ.รพ. กล่าวว่าเราพร้อมใจกันปลูกข้าวปลอดสารซึ่งเป็นโครงการของโรงพยาบาล อาหารปลอดภัย ฉนั้นข้าวที่พวกเราปลูกกันวันนี้พร้อมที่จะไปเก็บเกี่ยวในวันแห่งความรัก คือวันที่ 14 ก.พ. 62 (วันวาเลนไทน์) และที่สำคัญอาหารปลอดภัย สุขภาพดี พร้อมใจร่วมมือสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้น