Type to search

ข่าวทั่วทิศ

บก.นสพ เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติการตามจุดทั้ง 11 จุดเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัส โควิด -19

Share

เยี่ยมจุดตรวจ…นาย สาทร คชวงษ์ บรรณาธิการ / เจ้าของ นสพ เอกราชนิวส์ นายธนัต วีรเวทสกุล ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ สื่ออ่างทอง ลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเชื้อ ไวรัส โควิด -19 บริเวณด้านหน้า สภ.วิเศษชัยชาญ ถนนโพธิ์พระยา -ท่าเรือ อ่างทอง –สุพรรณบุรี จุดคัดกรองของอำเภอป่าโมกที่บริเวณหน้าวัดพินิจธรรมสาร ถนนอ่างทอง- อยุธยา (สายเก่า)  เยี่ยมจุดคัดกรองของอำเภอสามโก้ และจุดคัดกรองของอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กันอีกทั้งมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเชื้อไวรัส โควิด-19 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563