Type to search

กีฬา

บริษัทในเครือเบอร์ล่าร่วมสนับสนุน…

Share

บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง ร่วมสนับสนุนและ บริการอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับนักวิ่งที่มาร่วมงาน “พลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน- วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ” ณ ฟาร์มตัวอย่างตาม พระราชดำริ ฯ  ตำบล สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62