Type to search

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ้านสานฝันผู้ยากไร้ที่จังหวัดอ่างทองได้แค่ พื้น,ส้วม, หลังคา นางสุมาลี แซ่เซี้ยะเจ้าของบ้านร้องต่อ ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง

Share

นางสุมาลี แซ่เซี้ยะ เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ว่าครอบครัวของตนมีฐานะยากจน ซึ่งได้รับความเมตตาถูกคัดเลือกจากท้องถิ่น คือ อบต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง และระดับจังหวัด โดยงบประมาณจากกาชาดจังหวัดอ่างทอง 150,000 บาท เพื่อสร้างบ้านในโครงการฯสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง และได้จัดจ้างโดยผู้รับเหมารายหนึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงขณะนี้จะสิ้นปี 2563  สภาพบ้านได้เท่าที่เห็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ หลังจากมีข่าวออกไปทางสื่อ ก็มีผู้รับเหมา เข้ามาทำเป็นช่วงๆ และก็ทำทำ หยุดๆ ยังไม่มีวี่แวว ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด นานนับปีแล้ว ซึ่งทางครอบครัวของนางสุมาลี แซ่เซี้ยะ ได้ขอที่ของชาวบ้านปลูกเพิงพักเป็นการชั่วคราว แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่าผู้รับเหมาจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเมื่อไร ตนได้ติดตามทวงถามทาง อบต. ก็แล้ว จนสุดท้ายก็พึ่งสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวช่วยผลักดันอีกช่องทางหนึ่ง แต่ก็ยังไม่คืบหน้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ตนจึงทำเรื่องร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. จังหวัดอ่างทอง เพื่อจะได้มีการตรวจสอบ และรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงต่อไป ว่าเพราะเหตุใด โครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ หลังนี้จึงล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น