Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ประชาชนชาวสุโขทัยชื่นชมผู้ประกอบการ เจ้าของโรงแรมไพลิน เปิดห้องพักให้ฟรี 200 ห้อง

Share

หลังจากนายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ได้แถลงข่าว ผ่านสือโซเชี่ยลว่า นายวรวัสน์ วิริยะไชยกุล เจ้าของโรงแรมไพลิน สุโขทัย แสดงความประสงค์ให้ใช้สถานที่ห้องพักในโรงแรมไพลินที่มีการปรับปรุงแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 200 ห้อง เพื่อเตรียมพร้อมใช้เป็นสถานที่ ในการจัดตั้งเป็นทีพักฟื้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ป่วยที่รักษาหายจากการป่วยโรคโควิด-19 จนอาการดีขึ้นแล้ว และอยู่ระหว่างกักตัว ตามมาตรฐานสากล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความมั่นใจว่าปลอดจากเชื้อโควิด-19 ไม่ไปแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19  ให้กับคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดได้นั้น ล่าสุดชาวสุโขทัยต่างชื่นชม และแชร์ข้อความดังกล่าว เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ป่วย และบุคคลากรทางการแพทย์  และขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ให้กับ นายวรวัสน์  วิริยะไชยกุล  เจ้าของกิจการโรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย และครอบครัว ที่มีจิตใจอาสาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสุโขทัย และพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน