Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ประธานบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) จังหวัดอ่างทอง จัดงานเลี้ยง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้พนักงาน พร้อมมอบโบนัส ของขวัญ

Share

นายซันจีฟ สูท ประธานบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง กล่าวเปิดงานอวยพรเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัท เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธาน นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทองพร้อมสื่อมวลชน ร่วมงานคับคั่งนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รอง ผวจ.เป็นประธานจับฉลากมอบของรางวัลภายในงานให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562