Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.สพป.อ่างทอง

Share

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกมล ศิริบรรณ ที่ปรึกษา สพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ และ รศ.ดร.สุนทร บำเรอราช คณะกรรมการ ได้มาประเมิน ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง นอกจากนี้มี พระราชพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหารนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1, ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ,นายเสกสรร อรรถยานันท์ ผู้แทน ก.ต.ป.น. ร่วมแสดงความเห็นในการบริหารจัดการของ ดร.มโน ชุนดี และสถานศึกษา แห่งได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานประกอบได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทองร.ร.อนุบาลวัดนางในร.ร.วัดท่าชุมนุมร.ร.วัดนางเล่ว และ ร.ร.วัดหนองยาง โดยมีประธานกลุ่ม ประธานเครือข่ายฯ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ บุคลากรทางการศึกษาร่วมให้ข้อมูลและกำลังใจ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง