Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ผญ.บ้านหมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แนวคิดดี ช่วยลูกบ้าน ใช้กองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ ในช่วงวิกฤต

Share

นายอุบล กลิ่นประทุม ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 9 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมและคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้พี่น้องประชาชนของตัวเองในหมู่บ้าน ช่วงวิกฤต ไวรัส โควิด 19 พร้อมทั้งมอบ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ให้กับลูกบ้านของตัวเอง เมื่อวันนี้16เมษายน63 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วย อ.ส.ม.กรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันมอบ ให้ทุกๆครัวเรือนโดยไม่ต้องออกมารับ จะส่งถึงทุกๆครัวเรือนเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63

นายอุบล กลิ่นประทุม ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา กล่าวว่า ตนและ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบเงินที่สะสมจากดอกเบี้ยเงินที่สามารถมาทำประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ เอามาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าสาร ไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบจากไวรัส โควิด 19 ในหมู่บ้านของตัวเองซึ่งมี 99 ครัวเรือนมีประชากร กว่า 300 คนโดยการนำเงินจากกองทุนตัวนี้ไม่กี่หมื่นบ้าน เอามาช่วยเหลือ เรื่องชีวิตประจำวันก่อน เป็นการเร่งด่วนก่อน โดยมอบให้กับทุกๆครอบครัวเท่าๆกัน และถือโอกาสนำ เจ้าหน้าที่ อสม.ลงในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรอง การติดเชื้อด้วยอีกรอบ เพื่อความมั่นใจ ความปลอดภัยลูกบ้านของตัวเองอีกระดับหนึ่งด้วย