Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ผบช.ภ.1 พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยม กต.ตร.สัญจร

Share

   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะ กต.ตร.สัญจร จังหวัดนนทบุรี โดยมี  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี  พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1ร่วมให้การต้อนรับโดยมีนายชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร. จังหวัดนนทบุรี (ภาคประชาชน) ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานในกิจการของ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี  ณ.ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โดยมีนายเสน่ห์ ปวร กล่อมกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านสังคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1 นายโสภณ อุยพิพัฒน์ ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1  นางรจนา เพิ่มพูน อดีตที่ปรึกษา กต.ตร. ภ.1 นายสมชาย เอี้ยวเจริญ ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1 นางศุภวรรณ กาญจนเรืองโรจน์ ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1 ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ

    พล.ต.ท.อำพลบัวรับพร ผบช.ภ. 1 รับฟังบรรยายสรุปบทบาทหรือภารกิจของคณะ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรีที่มีส่วนร่วมในกิจการของตำรวจทั้ง 6 ด้านตังต่อไปนี้ 1 ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2 ด้านรักษาความสงบความปลอดภัยของประชาชน 3 ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 4 ด้านการจราจรและบังคับใช้กฎหมาย 5 ด้านดูแลสาธารณสมบัติ 6 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่