Type to search

ศาสนา

ผู้บัญชาการทหารบก ประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

Share

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562เวลา 13.30  น. กองทัพบกได้กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน ทอด ณ วัดวชิรธรรมาราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุน ในการจัดสร้างวัดวชิร    ธรรมาราม เป็นวัดที่จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์วัดบวรนิเวศวิหาร และมูลนิธิพระเทวราชพระโพธิสัตว์ ภายในพื้นที่โครงการพุทธอุทยานมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยปัจจุบันสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคมดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส พร้อมท่านได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระอุดมสารโสภณ พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการเจ้าอาวาสให้เป็นประธานสงฆ์ประจำวัดวชิรธรรมาราม ในโอกาสนี้พระเทพมงคลโสภณ ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียร์สมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสมทรง    พันธ์เจริญวรกุล นายก.อบจ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายก.อบต.บ้านใหม่ อ.มหาราชจ.อยุธยา ผู้บริจาคที่ดินถวายสร้างวัดวชิรธรรรมาราม พร้อมภรรยามาร่วมให้การต้อนรับคณะของท่านผู้บัญชาการกองทัพบกและสมาคมแม่บ้านกองทัพบก