Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

พมจ.อ่างทอง ร่วมกับ หน่วยงานทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยประชาชน

Share

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพันเอกปรีติ กุมภิรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 พันโทบุญรุ่ง เกิดผล หน.ชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันรื้อถอนบ้านผู้ยากไร้ทั้ง 2 หลังคาเรือน ซึ่งไม่มีเงินค่ารื้อถอนตามที่ร้องขอ อยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และนำไปเพื่อจะดำเนินการปลูกสร้างพื้นที่ ในที่เช่าใหม่  แต่ยังขาดเงินพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง วอนผู้ใจบุญ ช่วยบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างบ้าน โดยบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 368 – 0638651  นางน้ำค้าง ก้านจิตร