Type to search

การเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย แสดงความขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย

Share

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างเรียบร้อยเมื่อวานนี้ ไทยได้ส่งมอบตำแหน่งต่อให้กับประเทศเวียดนาม
ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้ร่วมติดตามข่าวสาร ข้อมูล และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจากทุกภาคส่วน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ที่เสียสละ ทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเตรียมการ ช่วงการประชุม และในช่วงต่อไป ขอบคุณพนักงานและพี่น้องประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ที่มีโอกาสได้ต้อนรับ สร้างความประทับใจให้กับแขกของเรา ขอบคุณพิธีกร นักร้อง นักแสดง ทุกท่านที่ทำให้พิธีและงานต่างๆ ผ่านไปด้วยดี สมเกียรติ
ผมรู้สึกดีใจและชื่นชมที่ได้เห็นความสามารถ ความเสียสละ และความสามัคคีของคนไทยที่ช่วยกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย-อาเซียน และประเทศต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยและภูมิภาคของเราต่อไปครับ