Type to search

ข่าวภูมิภาค

พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ติดตามและรายงานสถานการณ์ เรื่องการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและอาหารทะเลอย่างใกล้ชิด

Share

นางวิมล  เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์สิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหารทะเล และสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากการตรวจสอบปรากฏ  ดังนี้

1. หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทั้งราคาและปริมาณอยู่ในภาวะปกติ  สินค้ายังคงมีเพียงพอพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด

ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและจำหน่ายสินค้าตาม ราคาที่กฎหมายกำหนด คือ ราคาไม่เกิน 2.50 บาท/ชิ้น

2. อาหารทะเล ปริมาณการจำหน่ายชะลอตัวลง ราคาจำหน่ายยังคงปกติ มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน และจากการสอบถามผู้ประกอบการ

มีบางรายได้เปลี่ยนการรับซื้ออาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปซื้อสินค้าจากเพชรบุรีและจังหวัดทางภาคใต้แทน เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้บริโภค                                         

  3. สินค้าอุปโภคบริโภค อยู่ในภาวะปกติ ไม่พบการฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าและการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด