Type to search

ข่าวทั่วทิศ

พิธีมอบรูปหล่อ:พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ(สุนี สุวรรณประทีป) บุพการีทหารอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์การบินพระยาเฉลิมอากาศ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Share

นาย ธนัต วีรเวทสกุล ที่ปรึกษา ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พร้อมด้วย นาย ธงชัย พานทอง ที่ปรึกษา ผบช.ภ1. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรูปหล่อพระยาเฉลิมอากาศให้แก่ พิพิธภัณฑ์การบินพระยาเฉลิมอากาศ โดยมี พลอากาศตรีหญิง ประพิมพร เฉลิมอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิ บ้านพระยาเฉลิมอากาศให้การต้อนรับ พร้อมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานส่งมอบรูปปั้นในพิธีณ พิพิธภัณฑ์การบินพระยาเฉลิมอากาศ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี