Type to search

ข่าวทั่วทิศ

พิธีเปิดงาน”งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563 “

Share

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน เพื่อเฉลิมฉลองสักการะศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการในจังหวัดอ่างทอง โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อเวลา 18.30 น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง