Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

วาระการประชุมและภาระกิจประจำเดือนของอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Share
นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พิธีทำบุญ….เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 เป็นการการประชุมประจำเดือน ของอำเภอโพธิ์ทอง โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ทอง หลังจากเกิดไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชนติดต่อกันทำให้เกิดความเสียหายหลายหลังคาเรือนติดต่อกันทางอำเภอและผู้นำจึงพร้อมใจกันจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเอง และเป็นขวัญกำลังใจ  และนายอำเภอโพธิ์ทองได้ทำพิธีมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน  1 ราย อีกทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอโพธิ์ทองได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลโคกพุทรา จำนวน 2 หลังคาเรือน.ในวันนี้ด้วย

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง อดีตรอง ผวจ.อ่างทอง อดีต ผวจ.จังหวัดตราด รองประธานมูลนิธิ  เพื่อการศึกษา 111 ปี เมืองอ่างทองได้มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนดีที่ยากจนโรงเรียนโพธิ์ทอง จินดามณี” ระดับมัธยมทุนละ 3,000 บาท 4 รายทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 ทุนได้แก่ นางสาวธนภรณ์ ชำรวย (สถาบันปัญญาติวัฒิน์) นางสาวขนิษฐา เฉลยวรรณ (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองรวมจำนวน 5 ราย มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทองให้การต้อนรับ