Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

วีระพงศ์ เจริญฟาร์มนกกระทาอ่างทองช่วยพี่น้องประชาชนอ่างทองสู้วิกฤติ ร่วมกับ อบต.คลองวัว มอบไข่ไก่ ไข่นกกระทากว่า 100,000 ฟอง

Share

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2563 เจ้าของฟาร์มนกกระทา คุณวีรพงศ์ ได้นำไข่ไก่ 6,300 ฟองและไข่นกกระทากว่า 20,000 ฟองนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองวัวที่อยู่ในช่วงวิกฤติ ที่มีเชื้อไวรัส โควิด 19 ระบาด โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว นำโดย นาย ณรงค์ อยู่สำราญ นายก อบต คลองวัว พร้อมด้วย นายอนันต์ เกลี้ยงสะอาด กำนันตำบลคลองวัว และสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตรกำนันและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบให้กับ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และประชาชนทั่วๆไป และศูนย์เด็กเล็กตำบลคลองวัว