Type to search

การศึกษา

สพป.อ่างทอง คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ” ครั้งที่ 69

Share

 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ”  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดสมุทรปราการ    มีนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  ได้ไปเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ   จำนวน   222 รายการ   

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “เปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง” ครั้งที่ 15  มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงาน  ณ อาคารโดม  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  โดยมี ดร.สมเกียรติ    แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน  เพื่อสร้างความตระหนักในภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี  ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  และเพื่อเป็นการคัดเลือก นักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ โดยทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562  ซึ่งผลการแข่งขัน มีนักเรียน/โรงเรียน  ที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ  จำนวน  222 รายการ  โดยจะได้ไปแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562   ณ  จังหวัดสมุทรปราการ