Type to search

ข่าวทั่วทิศ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองจัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563

Share

ทีมข่าว นสพ.เอกราชนิวส์ จังหวัดอ่างทอง พร้อมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่ 2563 ขององค์กรเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง โดยมีนายเอนก สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอ วิเศษชัยชาญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายอำเภอแสวงหา นายอำเภอไชโย และข้าราชการ กรรมการ สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 ของโรงงานทำอิฐ คุณโสภณ วิชชุเกรียงไกร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อค่ำของวันที่ 15 มกราคม 2563