Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

สมาคมกู้ภัยวิเศษชัยชาญเปิดตัวพร้อมทำงาน เพื่อสังคม โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง

Share
นายธนัต วีรเวทสกุล นายกสมาคมกู้ภัยวิเศษชัยชาญ นายวงศพัฒน์ เงินอนันตสุข เลาขาสมาคมฯ

สมาคมกู้ภัยวิเศาชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ยื่นเอกสารการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างถูกต้อง ในนาม “สมาคมกู้ภัยวิเศษชัยชาญ “อย่างถูกต้อง ต่องสภ.วิเศษชัยชาญ โดยมี พ.ต.ท วินัย ตรีราภีผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ เมื่อเร็วๆนี้

นายธนัต วีรเวทสกุล นายกสมาคมกู้ภัยวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมทีมงานกู้ภัยฯ สนับสนุนในการป้องกัน และฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19ให้กับหน่วยงานของ กกต.จังหวัดอ่างทอง  สภ.วิเศษชัยชาญ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัดและหลายๆหน่วยงานที่ร้องขอการสนับสนุน โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายธนัต วีรเวทสกุล นายกสมาคมกู้ภัยวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทร 092 7091313 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ