Type to search

มุมสุขภาพ

สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 2562

Share

นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จัดโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ณ.บริเวณวัดละมุดสุทธิยาราม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562