Type to search

เรื่องเล่า

สายธารประดุจสายเลือด…

Share

แม่น้ำน้อยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงคนและสัตว์ทุกชีวิต เกษตรกรลุ่มน้ำแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ประเพณีวัฒนธรรมกับสังคมไทยที่อยู่กับริมแม่น้ำน้อย เริ่มหดหายไปตามกาลเวลา แพซุงที่เคยล่องมาจากทางภาคเหนือ เป็นธุรกิจโรงเลื่อยหลายๆแห่ง ในเขตจังหวัดทางภาคกลาง แม้แต่ในจังหวัดอ่างทองก็ตาม ทุกวันนี้จะเห็นแค่เพียงข่าวว่า แม่ตะเคียนต้นใหญ่ ที่จมอยู่ในลำน้ำน้อย พุดขึ้นที่โน้นขึ้นที่นี่ เป็นข่าวครึกโครม ก็น่าจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกได้ว่าในอดีตเป็นมาอย่างไร แม้แต่ การเดินเรือสินค้า และสัญจรทางน้ำ ก็หมดไปตามกาลเวลา สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของโลกและประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว  วันนี้วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ในอดีต เดือน 12  ผู้คนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปคงคุ้นกับเสียงเพลง ทุกๆคุ้งแม่น้ำ และวัดวาอารามต่างๆ เสียงเพลงดังกระหึ่มก้องอยู่ในโสตประสาท “ วันเพ็ญเดือน 12 น้ำน้องเต็มสองตลิ่ง เราทั้งหลาย ชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง” ตามวัดวาอาราม และคุ้งแม่น้ำแห่งสายเลือด (แม่น้ำน้อย)  วันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ชาวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก พร้อมด้วยคณะฯ  และพี่น้องชาววิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้ย้อนวิถีแห่งความดีและความงดงามให้พวกเราได้เห็นเรื่องราวในอดีต ประเพณีวัฒนธรรมกับสายน้ำ คุณค่าแห่งแม่น้ำน้อยดุจสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนาน