Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น องการบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ปี 2562

Share

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเบญวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,และประชาชนชาวตำบลโรงช้าง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บึงสำเภาลอย ม3 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพื้นบ้านช่วงเย็นเวลา 17.30 น. การประกวด ดาว-เดือน กระทงสวยของแต่ละหมู่บ้านในตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองง