Type to search

มุมสุขภาพ

หลายหน่วยงานร่วมบริจาคเครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง

Share

เทศบาลเมืองอ่างทอง บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นตัวแทน ดร.ชัย สุวพันธุ์ นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 210,000 บาท ให้กับหน่วยงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลอ่างทอง โดยมี พญ.ดรุณี งามภูพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

บริจาค ตู้เย็น  เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2562  คุณอาภาภรณ์ ทองไกรแสน บริจาค ตู้เย็น 1 ตู้ บริจาคเจลเย็น 12 แผ่น บริจาคผ้าประคบร้อน 6 แผ่น บริจาคตู้น้ำดื่ม ร้อน-เย็น 1 ตู้ รวมมูลค่า 12500 บาท โดยมี พญ.ดรุณี งามภูพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ 

ร่วมบริจาค…ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม บริจาค เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 730,000 บาท ไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยหนักที่หอผู้ป่วย  ICU อายุ   รกรรม โดยมี แพทย์หญิงดรุณี งามภูพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562