Type to search

มุมสุขภาพ

อบจ.อ่างทองรับบริจาคและสนับสนุนหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ ปปช.

Share

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทองได้รับนโยบายจากรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการจัดหาหน้ากากผ้า สำหรับประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน คือ บริษัทไทยวิจิตรเกษม แมชชีนเนอร์ จำกัด และบริษัทเอ-เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พร้อมคณะ และนายณัฐดนัย นิ่มกุล ร่วมบริจาคเงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดหาหน้ากากผ้า เพื่อแจกประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ใช้ในป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ อ่างทอง ฯพณฯท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภราดร  นายกรวีย์ ปริศนานันทกุล ส.ส. จ.อ่างทอง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เดินทางมาร่วมมอบหน้ากากผ้า ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ของอำเภอป่าโมก โดยการนำของนางสาลี ลอยเลื่อน ประธาน อสม.อำเภอป่าโมกและผู้แทน อสม.ทุกตำบลของ อ.ป่าโมก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป