Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อายุวัฒนมงคล 89 ปีท่านเจ้าคุณพีร์ (สุชาโต )

Share

ตระกูลอ่ำตระกูล และตระกูลวงษ์เพชร   โดยคุณแม่กิมซอ วงษ์เพชร คุณวิชัย คุณนงเยาว์ อ่ำตระกูล ผู้ประกอบการบ่อทรายกิมซอ จำกัด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จัดงานทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในพิธี อายุวัฒนมงคล 89 ปี พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี หลวงพ่อ เจ้าคุณพีร์ (สุชาโต)  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์/นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  โดยมีนายเรวัตร ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก ศิษยานุศิษย์ และท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความเคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าคุณพีร์ ( สุชาโต) เข้าร่วมพิธีและรับวัตถุมงคลพระผงพิมพ์สมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร รุ่น มี เฮง รวย ย้อนยุคปี 2552 จำนวนมาก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00  ณ.บ้านกิมซอ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง