Type to search

มุมสุขภาพ

อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รับเงินสงเคราะห์รายแรกของประเทศไทย (ฌกส.อสม.ประเทศไทย)

Share

นายภราดร ปริศนานันทกุล และนายกรวี ปริศนานันทกุล ส.ส. จังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนของสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์สาอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.ประเทศไทย) มอบเงินสงเคราะห์ให้ทายาทของ พันตรีสำราญ ชมภูนุช  อสม.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็น อสม.รายแรกของจังหวัดอ่างทองที่ได้รับเงินช่วยสงเคราะห์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563   ณ ฌาปนสถาน ของวัดคูมะนาวหวาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง