Type to search

กีฬา

อ่างทองจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”

Share

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส.ส.จังหวัดอ่างทอง นายภราดร นายกรวีย์ ปริศนานันทกุล ส.ส. จังหวัดอ่างทอง นายสุเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชนนักวิ่งจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรแต่เช้าตรู่

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา โดยมีระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 3,000 คน