Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทองส่งทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563

Share

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 07.30 พันเอกศักดิ์ชัย ภมรสูตร สัสดีจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า… หลังจากมีการคัดเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ทั้ง 7 อำเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และวันนี้จังหวัดอ่างทองได้จัดดำเนินการส่งมอบทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563  ณ อาคารโดม “สำนึกรักบ้านเกิด” องค์การบริหารจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองจังหวัดอ่างทอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท # ประเภททหารบก รวม 119  นาย # ประเภท ทหารอากาศรวม 58 นาย ทหารใหม่ผลัดที่ 1/ 63 รวมทั้งสิ้น 117 นาย ในส่วนของทหารบกก็จะแยกออกเป็นหน่วยหรือศูนย์ แผนกอาทิ  .# กองพันระวังป้องกัน สำนักงานกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (พัน.รวป.สป.) ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สถานที่ตั้ง 339 ซ.เทิดราชัน 39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งยานพาหนะ เป็นรถบัสมารับทหารใหม่ของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 42 นาย ในครั้งนี้ # ส่วนแผนกทหารบก ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ (ศอว.ศอพท.) ประจำจังหวัดลพบุรี ก็ส่งเจ้าหน้าที่และยานพาหนะมาอำนวยความสะดวกแก่ทหารใหม่  57 นาย #  แผนกทหารบก 20 นาย ประจำจังหวัดลพบุรี (มทบ.ที่ 13 ) ประเภทที่ 2 # ทหารอากาศ กองบินทหารกาศโยธิน กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี สถานที่ตั้ง 302 หมู่ที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยยานพาหนะมาอำนวยความสะดวกแก่ทหารใหม่จำนวน 58 นาย ซึ่งไปรับการฝึกและประจำการหน่วยที่ตั้งต่อไป

พันเอก ศักดิ์ชัย ภมรสูตร สัสดีจังหวัดอ่างทอง ยังกล่าวอีกว่า ในการส่งมอบทหารใหม่ครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้จัดเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งแจกหน้ากาอนามัย จัดระยะห่างตามนโยบายของรัฐ  เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่ให้กับผู้ปกครอง ญาติทหารใหม่ เข้าส่งทหารใหม่อย่างเหมาะสม

ส่วนมาตรการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

การส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังสถานที่ตั้ง ในวันนี้ รวม177นาย และเข้าประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยทางราชการจะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ที่สถานที่รายงานตัว พร้อมกับจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ร่วมเดินทางไปส่งทหารใหม่ถึงหน่วยฝึกในค่ายทหารด้วย

ในปีนี้กองทัพบกจะมีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ “ Open House “ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการลบรอยสักทหารกองประจำการและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่มีรอยสักเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ารับราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย