Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทองเปิดรับสมัครนายก อบจ.วันแรก คึกคักนายสุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายก อบจ.ได้เบอร์ 1

Share

หลังจากคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่  46/ 2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง 5 ท่าน มีดังนี้ นายบันลือ พลมาลา นายประมวล มุ่งมาตร นายไพศาล สุขปุณพันธ์ นางสาวเรณุดา หอมชะเอม นายสมศักดิ์ ทองกัญชร  ภายหลังจาก กกต.ประกาศให้มีการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น นายกอบจ.และสมาชิกสภาฯพร้อมกันทั่วประเทศนั้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับบรรยากาศและสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคึกคักมาก นายสุรเชษ นิ่มกุล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครตั้งแต่เวลา 07.00 น.พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดอ่างทองคนอื่นๆ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางเข้าไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ยังสถานที่จัดไว้ในบริเวณ อาคารโดม “สำนึกรักบ้านเกิด” ต่อมาเวลาเมื่อเวลา 07.45 น. นายโยธิน เปาอินทร์  ผู้สมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางถึงบริเวณอาคารโดม “สำนึกรักบ้านเกิด”สถานที่รับสมัครเช่นกัน และได้เดินเข้าไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดอ่างทองเช่นกัน

# ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษ เพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมาหลายปี และว่างเว้นจากการเลือกตั้งเนื่องจากเกิดอุบัติทางการเมืองมีการยึดอำนาจรัฐประหาร และอีกปัจจัยหนึ่งคือนักการเมืองระดับชาติเริ่มให้ความสนใจ กับการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น จึงส่งผู้สมัครในนามของพรรคการเมืองเพื่อหวังเป็นกำลังหรือเพื่อเป็นฐานเสียงการเมืองระดับชาติ (ส.ส.) ต่อไป สำหรับจังหวัดอ่างทองในวันนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพียง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายสมัย (แชมป์เก่า) และนายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัครอีกท่านหนึ่ง จากพรรคก้าวหน้า ส่งลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.อ่างทอง  ซึ่งในวันนี้ นายสุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายก อบจ.อ่างทองได้แสดงสปิริตให้นายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัครหรือคู่แข่งได้เลือกเบอร์ก่อน โดยเลือกได้เบอร์หมายเลข (2)  ส่วนนายสุรเชษ นิ่มกุล แชมป์เก่าได้เบอร์หมายเลข (1)

# ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (สจ.)ในแต่ละอำเภอจะแบ่งเป็นเขตรวมทั้งจังหวัดมี 24 เขตเลือกตั้ง อาทิเช่น อำเภอวิเศษชัยชาญ มีทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้งก็จะมีสมาชิกสภาฯได้ 6 คนและอำเภอเมืองอ่างทองมีเขตเลือกตั้ง 5 เขต ก็จะมีสมาชิกสภาฯ ได้ 5 คน เป็นต้น ฉนั้นจังหวัดอ่างทองจะมี สจ.รวมทั้งจังหวัดจำนวน 24 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมที่เคยได้เป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในเขตพื้นที่เดิม ส่วนในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง จะมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขต ซึ่งก็จะดูคึกคักเป็นพิเศษคือ  เขตเลือกตั้งที่ 1 ของเมืองอ่างทอง วันนี้มีผู้สมัครหน้าใหม่ คนหนุ่มไฟแรง ขันอาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง โดยลงรับสมัครเขตเลือกตั้งที่ 1  โดยเฉพาะเป็นทายาทของเจ้าของบริษัทสองฝั่งการเกษตร จำกัด ว่าที่ ร้อยตรี จักรกฤษณ์ ทรงไตร ซึ่งเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของ ของนายเตือนใจ ทรงไตร อดีต ประธานสภา อบจ อ่างทอง อดีต สจ. เขตที่ 1 ซึ่งเป็นตัวเต็งของเขตนี้ และก็ได้เลขมงคลเบอร์ (1) อีกด้วยส่วนหมายเลข (2) คือนายภานุวัชร อารายะ   เขตเลือกตั้งที่ 2 ของเมืองอ่างทอง มีผู้สมัคร 2 ท่านคือนายศุภวัตร ปิ่นวิเศษ ได้เบอร์ (1) และนายภานุพันธุ์ พันธ์เสือทอง เบอร์ (2) อำเภอเมืองอ่างทองเขตเลือกตั้ง 3 นางประพิม นิรันดร เบอร์ (1)  นายวินัย ทองพันชั่ง เบอร์ (2) เมืองอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 นายบัญชา ภัสสรศิริ เบอร์ (1) นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร เบอร์ (2 ) เมืองอ่างทองเขตเลือกตั้งที่ 5  มีผู้สมัคร 4 คนดังนี้ นายทวีศักดิ์ กันสถิต หมายเลข (1) นายพงศธร สุเมฆกุล หมายเลข(2) นายเสริมศักดิ์ นาคะปักษิณ เบอร์ (3) นายเฉลา เชียงดี ได้เบอร์  (4 )

# อำเภอวิเศษชัยชาญ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพุทธิพร ฉัตรบริรักษ์ เบอร์ (1)  วิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่ 2 นายวิเชียร อ่อนนิ่ม เบอร์ (1)  พันโท ระพีพันธุ์ ศรีระ เบอร์ (2) อำเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่ 3 นายสังคม ลาภเวช เบอร์ (1) นายณัฐกิตติ์ ประทุม เบอร์ (2) อำเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่ 4 นายสุชาติ โตสำฤทธิ์ เบอร์ (1) นายสุเมธ กวางทอง เบอร์ (2) อำเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่ 5 นายชัยรัตน์ เปาอินทร์  เบอร์ (1) อำเภอวิเศษชัยชาญเขตเลือกตั้งที่ 6 นายมณเฑียร วิริยางกูร เบอร์ (1)  

# ส่วนที่อำเภอป่าโมก ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 3 คน คือ นายวิฑูลย์ ต้องประสงค์ เบอร์ (1) นางจินตนา ผ่องพุฒิ เบอร์ (2) นายเฉลิม เผ่าพยัฆ เบอร์ (3) อำเภอป่าโมกเลือกตั้งเขตที่ 2 คือ นางสาวชุติกาญจน์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย เบอร์ (1) และที่อำเภอไชโย ก็น่าจับตามอง โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอไชโย ครูเล็ก บัวทอง อดีต สจ.เขต1 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ส่งนายฐานันดร บัวทอง บุตรชายลงชิงตำแหน่ง สจ.เขต 1 เบอร์ (1) นายสมหวัง เปี่ยมศิริ เบอร์ (2)  อำเภอไชโยเขตเลือกตั้งที่ 2นายสุรสิทธิ์ กระต่ายอิน เบอร์ (1)นายเพิ่มวิทย์ หวังสะแล่ะฮ์ เบอร์ (2) อำเภอโพธิ์ทองเขตที่ 1 ยังเป็นผู้สมัครคนเดิมลงสมัครคือ นางรัตนี ปกป้อง อดีต ส.จ เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ (1) นายอารมณ์ เซ็งแซ่ เบอร์ (2)  อำเภอโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 คงเป็นผู้สมัครคนเดิมลงอีกเช่นกันคือ นายประเวทย์ เดชคง อดีต สจ.เขตที่  2 เบอร์ (1) นายอนุวัตร มากประมูล เบอร์ (2) นายสุวัฒน์ บุญต่อ เบอร์ (3) อำเภอโพธิ์ทองเขตเลือกตั้งที่ 3  นางสาวสายชล สุขมนต์ หมายเลข (1) นายสุพร รุ่งสว่าง หมายเลข (2) และนายณัฐนันท์ อรรถศิริ หมายเลข (3)  อำเภอโพธิ์ทองเขตเลือกตั้งที่ 4 นายอำนาจ เสมาทอง เบอร์ (1) นายสมศักดิ์ น้ำเงิน หมายเลข (2) นายดิเรก นาคเผือก หมายเลข (3)  

# อำเภอแสวงหาเขตเลือกตั้งที่ 1 นายกฤติพงศ์ แซ่โค้ว หมายเลข (1)   อำเภอแสวงหาเขตเลือกตั้งที่ 2   นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์ หมายเลข (1) นางสาวลัยพรรณ เหมือนพันธ์ หมายเลข (2) นายศุภกิจธนพัฒน์ พัฒน์ธนกิจ หมายเลข (3) อำเภอแสวงหาเขตเลือกตั้งที่ 3  นายวิโรจน์ เวชวิฐาน เบอร์ (1) นายเทพพิทักษ์ ศรีวิไล เบอร์ (2)  นางสาวสุกัญญา ขำวงษ์ เบอร์ (3)  อำเภอสามโก้เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุพจน์ นาคประดิษฐ เบอร์ (1) อำเภอสามโก้เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสิทธิชัย เดโช เบอร์ (1) นายณรงค์เดช ขำมณี เบอร์ (2) นายเสนาะ ปานเมฆ เบอร์ (3)

# นายสุรเชษ นิ่มกุล ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เบอร์ 1 กล่าวว่า  การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้มีความหนักใจแต่อย่างใด ที่ผ่านมาตนเองทำงานมาโดยตลอดมีผลงานให้ได้เห็นมากมาย การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ผลงานต่างๆเป็นที่ประจักและเป็นบทพิสูจน์ของคนทำงาน ทุกๆสิทธิ์ และเสียงของพี่น้องประชาชนเท่านั้น ให้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องชาวอ่างทองเป็นเอกฉันท์ พร้อมทั้งฝากถึงพี่น้องประชาชนให้พิจารณาว่าใครสามารถทำงานและแก้ไขปัญหาให้เราได้ ก็ให้เลือกคน ๆนั้นมาทำงาน

# นายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารจังหวัดอ่างทอง เบอร์ 2 กล่าวว่าตนไม่ได้หนักใจอะไรในการลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ในครั้งนี้ พร้อมที่จะสู้ด้วยการชูเรื่องนโยบาย เรื่องคุณภาพชีวิตของคนอ่างทองต้องดีกว่านี้ จะไม่รวยเป็นกระจุก แต่จะมีความสุขแบบกระจาย ในขณะที่กองเชียร์นับร้อยคนก็เดินทางมาให้กำลังใจกันหนาตาพอสมควร ต่างฝ่ายต่างเดินทางมาให้กำลังใจแก่ผู้สมัครที่ตนเองชอบเป็นจำนวนมาก